Vol 5 (2009)

Maj

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Katarzyna Rojek 4-27
Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej) PDF

Sebastian Świergiel, Karolina Buczkowska 28-40
Wyjazdy na imprezy elektronicznej muzyki tanecznej formą kulturowej turystyki eventowej PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Kazimierczak 41-44
Współczesne formy turystyki kulturowej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Anna Hejna, Armin Mikos v. Rohrscheidt 45-52
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Wrzesińskiego. PDF