Vol 4 (2015)

Kwiecień

Redaktor prowadzący: Damian Werczyński

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Beata Majchrzak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko 6-23
Ocena funkcjonowania i możliwości rozwoju OFF Festival w Katowicach PDF

Monika Ewa Kordowska 24-40
Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność PDF

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 41-73
Historyczne cmentarze i miejsca pamięci pogranicza nysko-jesenickiego jako walor krajoznawczy PDF

Magdalena Duda-Seifert 74-88
Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury PDF

Recenzje książek naukowych


Mirosław Marczak 88-90
Portret współczesnego turysty kulturowego PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Suszczewicz 91-105
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu żagańskiego PDF

Dyskusja naukowa


Dariusz Dąbrowski 106-114
Czy należy zmierzać do ujednolicenia najważniejszych terminów i pojęć stosowanych w opracowaniach naukowych? PDF