Vol 11 (2012)

Listopad

Redaktor prowadzący: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Ewelina Konieczna 5-17
Wędrówki w filmie i z filmem. O ekranowych spacerach Woody’ego Allena i włóczęgach Wima Wendersa PDF

Magdalena Banaszkiewicz 18-31
Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie PDF

Agnieszka Matusiak 32-53
Turystyka w Iranie - analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 54-56
Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Jakubowski 57-64
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu radziejowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Joanna Wyleżałek 65-69
Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej w dobie globalizacji? PDF