Vol 6 (2010)

Czerwiec

Redaktor prowadzący: Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos v. Rohrscheidt 4-25
Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej PDF

Paulina Ratkowska 26-46
O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. PDF

Recenzje książek naukowych


Paulina Ratkowska 47-49
Terra incognita odkrywana PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Magdalena Siewka 50-58
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu ostrowskiego PDF

Dyskusja naukowa


Marek Nowacki 59-64
Korzystanie ze źródeł internetowych do publikacji naukowych PDF