Vol 9 (2015)

Wrzesień

Redaktor prowadzący: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Andrzej Kowalczyk, Katarzyna Gwiazdowska 6-24
Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?) PDF

Elżbieta Stach 25-37
Poznawanie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich jako cel wycieczek szkolnych krakowskich gimnazjalistów PDF

Magdalena Marciniak, Anna Maria Dłużewska 38-53
Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie PDF

Justyna Maria Żukowska-Łyko 54-67
Kolegiata stargardzka p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata jako potencjalny cel turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 68-70
Turystyka muzealna (przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie) PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Karol Witkowski 71-83
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu starachowickiego PDF

Aleksandra Michrowska 84-109
Raport z analizy atrakcyjności turystycznej Łowicza PDF