Vol 11 (2014)

Listopad

Redaktor prowadzący: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Monika Paluch 6-23
Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii PDF

Justyna Pacelt, Ludwik Mazurkiewicz 24-37
Rozwój turystyki kulturowej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie prowincji Alicante w Hiszpanii PDF

Agata Wiza 38-52
Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie PDF

Łukasz Gaweł 53-67
Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych PDF

Iryna Manczak 68-83
Determinants of Arrivals of Ukrainian Tourists to Poland PDF (English)

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Anna Lewańska 87-98
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Koszalina i powiatu ziemskiego koszalińskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 84-86
Polacy jako turyści w Rosji i krajach byłego ZSRR PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt 99-109
Turysta kulturowy w polskich muzeach PDF