Vol 11 (2009)

Listopad

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Łukasz Kędziora, Armin Mikos v. Rohrscheidt 4-18
Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej. PDF

Izabela Wyszowska, Paulina Zakrzewska 19-31
Szlak Wiatraczny w Wielkopolsce jako propozycja turystyki kulturowej obiektów poprzemysłowych i technicznych. PDF

Recenzje książek naukowych


Małgorzata Paczyńska 32-35
Sport i turystyka we współczesnym stylu życia PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Przemysław Buryan 36-44
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowotomyskiego PDF

Dyskusja naukowa


Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek 45-48
Znaczenie pragmatyczne literackich opisów podróży we współczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną. PDF