Vol 5 (2014)

Maj

Redaktor prowadzący: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Paulina Tomczykowska 6-27
Święta ulic toruńskiego Starego Miasta – nowa forma promocji dziedzictwa kulturowego w turystyce miejskiej PDF

Małgorzata Chojnacka, Monika Paluch 28-49
Założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego PDF

Marek W. Kozak 50-77
Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem PDF

Magdalena Czarnecka 78-89
Idea miasta-ogrodu a turystyka kulturowa – studium przypadku dzielnicy Włochy m. st. Warszawy PDF

Recenzje książek naukowych


Joanna Kowalczyk-Anioł 90-91
Turystyka kulinarna – Prace i Studia Geograficzne (tom 52) PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Bożena Pitek, Armin Mikos v. Rohrscheidt 92-110
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Legnica oraz powiatu ziemskiego legnickiego PDF

Dyskusja naukowa


Przemysław Buryan 111-117
Projekty inwestycyjne, jako czynnik przyciągający turystów PDF