Vol 12 (2009)

Grudzień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Kazimiera Orzechowska-Kowalska 4-20
Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy PDF

Brigita Žuromskaite 21-32
Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 33-36
Turystyka w naukach humanistycznych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marek Piasta, Artur Włodarczyk 37-46
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu międzychodzkiego PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Różycki 47-56
Perspektywy rozwoju turystyki pielgrzymkowej, religijnej i kulturowej na terenie Polski i w Europie PDF