Vol 12 (2010)

Grudzień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Magda Przybecka 4-16
Artefakty Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Propozycja ekspozycji i ochrony In situ w celu rozwoju turystyki zrównoważonej PDF

Justyna Zakrzewska 17-34
Potencjał kulturowy Turcji a preferencje turystyczne Polaków i dostępność kulturowej oferty turystycznej PDF

Recenzje książek naukowych


Jakub Gajewski 35-37
Spotkania, konflikty, dialogi – analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej J. Cynarski PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Joanna Stefańska 38-43
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu tureckiego PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz 44-51
Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur? PDF