Vol 7 (2014)

Lipiec

Redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Witold Warcholik 6-19, 111-125
Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej PDF PDF (English)

Tadeusz Jędrysiak, Marta Kamel 20-33
Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych PDF

Aleksandra Machnik, Rafał Kurczewski 34-48
Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich PDF

Dariusz Dąbrowski 49-72
Macedonia jako potencjalny kierunek turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Izabela Wyszowska 73-76
Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Paweł Franczak, Karolina Listwan 77-92
Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu wadowickiego PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Zmyślony 93-110
Czy i kiedy artykuły naukowe tracą swoją aktualność w kontekście prezentowanych badań? PDF