Vol 1 (2015)

Styczeń

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Kinga Maria Czerwińska 6-16
Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego jako istotny element strategii turystycznej regionu PDF

Marek Nowacki, Marzena Kruszewska 17-44
Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” PDF

Zygmunt Kruczek, Veronika Ulanecka 45-62
Co kraj to obyczaj – znaczenie różnic kulturowych w turystyce międzynarodowej PDF

Patrycjusz Mikołaj Zarębski 63-78
Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce PDF

Recenzje książek naukowych


Jacek Borzyszkowski 79-82
Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Karol Paweł Witkowski 83-96
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu myślenickiego PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Kociszewski 97-108
Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową) PDF