Vol 8 (2015)

Sierpień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Agata Stefanowska, Karolina Malec 6-19
Wpływ rewitalizacji na atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru na przykładzie Zamościa PDF

Michał Suszczewicz 20-40
Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne województwa lubuskiego jako podstawa nowego regionalnego szlaku turystyczno-kulturowego PDF

Paweł Matulewski, Martyna Świeściak, Mirosław Makohonienko 41-56
Turystyka graffiti w opinii respondentów z wybranych miast: Gdańsk, Łódź, Poznań PDF

Ewa Magdalena Malchrowicz-Mośko 57-74
Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej PDF

Recenzje książek naukowych


Sabina Owsianowska 75-77
Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Armin Mikos v. Rohrscheidt 78-121
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Romantische Straße (Niemcy) PDF

Artykuły przeglądowe


Karolina Buczkowska 122-125
Raport: Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach w latch 2002-2015 PDF