Vol 12 (2015)

Grudzień

Redaktor prowadzący: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski 6-21
Zgromadzone z braku wieczności. Muzea literackie w ofercie turystycznej Lubelszczyzny PDF

Grazyna Szymanska-Matusiewicz, Adam Holnicki-Szulc 22-36
Turystyka etniczna w wietnamskiej miejscowości Sa Pa: doświadczenie turysty i jego konsekwencje dla lokalnej społeczności PDF

Anna Kłoczko-Gajewska, Ruta Śpiewak, Patrycjusz Zarębski 37-50
Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych PDF

Piotr Dominik 51-66
Kulturowe i żywieniowe znaczenie pieczywa w agroturystyce PDF

Recenzje książek naukowych


Jacek Borzyszkowski 67-72
Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World. Proceedings of the Sport Tourism Conference 2014 PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Kamila Płazińska 73-86
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu jasielskiego PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Kaczmarek 87-93
Kryteria “ogłaszania” i definiowania nowych form turystyki PDF