Vol 4 (2016)

(lipiec-sierpien)

Redaktor: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Agnieszka Lisowska 6-20
Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu – przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe PDF

Paulina Górska 21-37
Kulinarne atrakcje turystyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie popytu na atrakcje kulinarne Wielkopolski PDF

Kamil Potrzuski 38-55
Obiekty infrastruktury sportowej jako atrakcja turystyczna międzywojennej Warszawy PDF

Magdalena Kachniewska, Anna Para 56-69
Wymiana na rynku turystycznym jako narzędzie komercjalizacji i wyceny dóbr kulturowych PDF

Aleksandra Kijak-Sawska 70-79
Turystyka, patriotyzm i dziedzictwo kulturowe. Na podstawie relacji z podróży na Pomorze hrabiego Stanisława Tarnowskiego PDF

Agata Lizak 80-98
Pijalnie wód mineralnych jako specyficzne dziedzictwo karpackich uzdrowisk. O ich prawnej ochronie oraz funkcjach w kontekście turystyki kulturowej PDF

Katarzyna Libura 99-115
Etnograficzne źródła turystyki kulturowej. Pejzaż symboliczny Wołynia w XIX w. na przykładzie monografii Oskara Kolberga pt. Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni PDF

Recenzje książek naukowych


Grażyna Czerniak, Jolanta Kowalik 116-119
Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Borzyszkowski 120-131
Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Szymon Czajkowski 132-145
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lęborskiego PDF

Armin Mikos v. Rohrscheidt 146-209
Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego PDF