Call for Papers - TK nr 1/2022

Zaproszenie Autorów do publikacji w numerze tematycznym czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” (nr 1/2022).

 

Motyw przewodni numeru: Region w kontekście turystyki kulturowej

 

Samo pojęcie „region” w dyskusji naukowej od wielu lat cechuje „nieostrość jego pojmowania”, a „omówienie wieloznaczności pojęcia może zająć całe obszerne dzieło, jako że jest ono używane przez bardzo wiele dyscyplin, z których każda zajmuje odmienne stanowisko interpretacyjne (por. Mazurski 2009).

 

Zawężając z kolei spojrzenie do kontekstu turystyki kulturowej należy zauważyć wielość koncepcji delimitacji regionów, a tym bardziej zróżnicowanie kryteriów. A. Mikos von Rohrscheidt słusznie bowiem wskazuje, że „granice regionów wyodrębnionych najczęściej dla potrzeb masowej turystyki rekreacyjnej, nie pokrywają się na przykład z zasięgiem regionów historycznych i kulturowych, mających kapitalne znaczenie dla turystyki kulturowej” (2008, s. 166; szerzej: 2009, s. 72-75).

 

Te przedstawione powyżej w sposób skrótowy założenia implikują wielość potencjalnych zagadnień, które mogą zawierać się w pojemnym tytułowym haśle numeru – regionu w kontekście turystyki kulturowej, lecz także – z innej perspektywy – turystyki kulturowej w skali regionu. Warto zatem przyjąć, że celem planowanego numeru będzie próba ukazania różnorodnych aspektów – przedmiotowych i podmiotowych, ale też operacyjnych bądź planistycznych.

 

Zapraszamy zatem do publikacji w numerze tematycznym 1/2022, zachęcając do podjęcia zagadnień tematycznych takich jak:

1. Złożoność pojęcia "region" w kontekście różnych form turystyki kulturowej i kryteria delimitacji.

2. Formy turystyki kulturowej ukierunkowanej na region i innowacje w tym zakresie. 

3. Atrakcje turystyczne w skali regionów i ich funkcjonowanie. 

4. Polityka turystyczna jako narzędzie zarządzania regionem turystycznym. 

5. Uczestnicy kulturowych podróży regionalnych.

 

W pierwszej kolejności zapraszamy do zgłaszania propozycji zakresu tematycznego planowanych artykułów i krótkiego abstraktu w formie mailowej na adres: p.kociszewski@uw.edu.pl

Prosimy, aby w zgłoszeniu oprócz samego tematu wskazać przede wszystkim problem badawczy, cele oraz planowaną metodologię.

 

W razie pytań również zapraszam do kontaktu mailowego!

dr Piotr Kociszewski, redaktor numeru tematycznego TK 1/2022

 

Ważne terminy:

 

Termin przyjmowania zgłoszeń artykułów do numeru tematycznego: 20 grudnia 2021 r.

 

Termin zgłaszania gotowych artykułów poprzez portal „Turystyki Kulturowej”: 10 lutego 2022 r.

 

Planowany termin publikacji po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego – nr 1/2022 – koniec pierwszego kwartału 2022 r.

 

Literatura:

Mazurski K., 2009, Region jako pojęcie, „Folia Turistica” nr 21, s. 7-15

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel turystyki kulturowej” Folia Turistica” nr 21, s. 71-94