Autor - szczegóły

Kowalczyk, Andrzej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji