Autor - szczegóły

Włodarczyk, Anna, studentka na kierunku filologia hiszpańska. Wydział Neofilologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska