Autor - szczegóły

Jełowicki, Arkadiusz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Polska