Autor - szczegóły

Żyto, Artur, Studenckie Koło Naukowe Geografów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska