Autor - szczegóły

Žuromskaitė, Brigita, Uniwersytet w Wilnie, Litwa