Autor - szczegóły

Zuromskaite, Brigita, Uniwersytet im. Michała Romera, Wilno, Litwa