Autor - szczegóły

Pajsert, Ewa, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska

  • Vol 3 (2009): Marzec - Artykuły
    Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras turystycznych.
    Abstrakt  PDF