Autor - szczegóły

Mróz, Franciszek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Kraków, Polska

  • Vol 4 (2019): Numer 4 / 2019 - Analiza potencjału turystyczno-kulturowego
    Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”
    Abstrakt  PDF