Autor - szczegóły

Rekuć, Izabela, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademickie Centrum Kultury, Polska