Autor - szczegóły

Rojek, Katarzyna, Pułk 12 Piechoty Xięstwa Warszawskiego z Gdańska, Polska

  • Vol 5 (2009): Maj - Artykuły
    Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej)
    Abstrakt  PDF