Autor - szczegóły

Ryszewska, Katarzyna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Vol 12 (2012): Grudzień - Artykuły
    „Wycieczki archeologiczne” w międzyrzeczu Wisły i Pilicy jako przykład XIX-wiecznej turystyki kulturowej i archeoturystyki
    Abstrakt  PDF