Autor - szczegóły

Stefanik, Magdalena, Polska

  • Vol 8 (2011): Sierpień - Artykuły
    Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce)
    Abstrakt  PDF