Autor - szczegóły

Sukiennik, Marta Barbara, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury

  • Vol 3 (2015): Marzec - Artykuły
    Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej - szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Przykład Hiszpanii
    Abstrakt  PDF