Autor - szczegóły

Suszczewicz, Michał, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych, Polska

  • Vol 8 (2015): Sierpień - Artykuły
    Dziedzictwo poprzemysłowe i techniczne województwa lubuskiego jako podstawa nowego regionalnego szlaku turystyczno-kulturowego
    Abstrakt  PDF