Autor - szczegóły

Paluch, Monika, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Miast, Polska

  • Vol 11 (2014): Listopad - Artykuły
    Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii
    Abstrakt  PDF