Autor - szczegóły

Balcer, Przemysław, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, Polska

  • Vol 5 (2010): Maj - Analiza potencjału turystyczno-kulturowego
    Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Złotowskiego
    Abstrakt  PDF