Autor - szczegóły

Jóźwik, Renata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

  • Vol 6 (2014): Czerwiec - Artykuły
    Różnorodność dziedzictwa kulturowego w programach turystycznych wielkich metropolii – na przykładzie Londynu
    Abstrakt  PDF