Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Janicka, Aleksandra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jankowiak, Anna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii
Jankowski, Tomasz
Jarnecki, Michał
Jarnecki, Michał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jarnecki, Michał, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Jaskólski, Marek Wojciech, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geomorfologii
Jaworski, Mariusz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Jaworski, Mariusz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Jęczmyk, Anna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jędrysiak, Tadeusz
Jędrysiak, Tadeusz, Politechnika Białostocka
Jessa, Małgorzata
Jezierski, Waldemar, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Jełowicki, Arkadiusz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Jjuuko, Julius
Jóźwik, Renata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

K

Kabacińska, Marika
Kabała, Artur, Zakład Geologii i Ochrony Litosfery, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kachniewska, Magdalena, Katedra Turystyki, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kachniewska, Magdalena, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kacprzak, Marcin, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Kaczmarek, Jacek
Kaczmarek, Jacek, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Kaczmarek, Jacek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Kierownik Zakładu Geogafii Miast

226 - 250 z 836 elementów    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>