Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Jarnecki, Michał
Jarnecki, Michał, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Jarnecki, Michał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jaskólski, Marek Wojciech, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geomorfologii
Jaskuła, Sylwia, Akademia Łomżyńska
Jaworski, Mariusz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Jaworski, Mariusz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Jęczmyk, Anna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jędrysiak, Tadeusz
Jędrysiak, Tadeusz, Politechnika Białostocka
Jessa, Małgorzata
Jezierski, Waldemar, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Jełowicki, Arkadiusz, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Jjuuko, Julius
Jóźwik, Renata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Jukna, Maria, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Juszczyk, Karolina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

K

Kabacińska, Marika
Kabała, Artur, Zakład Geologii i Ochrony Litosfery, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kachniewska, Magdalena, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności
Kachniewska, Magdalena, Katedra Turystyki, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kachniewska, Magdalena, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kacprzak, Marcin, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Kaczmarek, Jacek, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Kaczmarek, Jacek

251 - 275 z 923 elementów    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>