Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2014): Luty Prywatne podróżowanie a turystyka kulturowa. Przemiany, formy, tendencje. Abstrakt   PDF
Magdalena Banaszkiewicz
 
Vol 4 (2019): Numer 4 / 2019 Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej - główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści Abstrakt   PDF
Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 1 (2020): Ekonomia turystyki kulturowej Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego Abstrakt   PDF
Agnieszka Konior
 
Vol 6 (2016): (listopad-grudzień) Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne Abstrakt   PDF
Krzysztof Kołodziejczyk
 
Vol 7 (2009): Lipiec Przestrzeń historyczna w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie (turystyka historyczna) Abstrakt   PDF
Brigita Zuromskaite
 
Vol 2 (2018): (marzec-kwiecień) Przestrzeń kulturowa i niechciane dziedzictwo garnizonów poradzieckich na pograniczu Polski i Niemiec Abstrakt   PDF
Andrzej Moniak, Michał Suszczewicz
 
Vol 10 (2009): Październik Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki Szczegóły   PDF
Karolina Buczkowska
 
Vol 5 (2017): (wrzesień-październik). Temat: turyści kulturowi Przestrzeń turystyki kulturowej - praca zbiorowa pod redakcją naukową Dominika Orłowskiego Abstrakt   PDF
Izabela Wyszowska, Agnieszka Wartecka-Ważyńska
 
Vol 8 (2013): sierpień Przewodnicy miejscy, terenowi i górscy w poszczególnych województwach w latach 2006-2013 Abstrakt   PDF
Marek Piasta, Arkadiusz Ochmański
 
Vol 7 (2018): Numer specjalny: Turystyka kulturowa w badaniach interdyscyplinarnych II Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku Abstrakt   PDF
Dominik Ziarkowski
 
Vol 3, No 124 (2022): Numer tematyczny: Dziedzictwo niematerialne a turystyka Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku Abstrakt   PDF
Izabela Wyszowska
 
Vol 5 (2018): (wrzesień-październik) Temat: 10 lat badań nad Turystyką Kulturową w Polsce. Przygotowywanie dzieci i młodzieży do udziału w turystyce kulturowej Abstrakt   PDF
Agnieszka Matusiak
 
Vol 1 (2016): (styczeń-luty). Temat: turystyka kulturowo-przyrodnicza. Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów Abstrakt   PDF
Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 2 (2015): Luty Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne Abstrakt   PDF
Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski
 
Vol 2 (2017): (marzec-kwiecień) Przyszłość biur podróży jako organizatorów turystyki kulturowej Abstrakt   PDF
Piotr Kociszewski
 
Vol 2, No 119 (2021): Nr 2/2021 Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem Abstrakt   PDF
Karolina Buczkowska-Gołąbek
 
Vol 4, No 125 (2022): Numer zbiorczy grudzień 2022 Pytanie 101: Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci? Abstrakt   PDF
Paweł Plichta, Zofia Riabczuk, Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 4 (2020): Nr 4 / 2020 Lipiec-Sierpień Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej? Abstrakt   PDF
Joanna Ślaga, Paweł Plichta
 
Vol 6, No 117 (2020): Nr 6 / 2020 Pytanie 93: Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce? Abstrakt   PDF
Tatiana Mucha, Paweł Plichta
 
Vol 1, No 118 (2021): Numer tematyczny: Podróże i transgresje Pytanie 94: Jak digitalizacja/cyfryzacja dziedzictwa i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej? Abstrakt   PDF
Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta
 
Vol 2, No 119 (2021): Nr 2/2021 Pytanie 95: Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową? Abstrakt   PDF
Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska, Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 3, No 120 (2021): Numer Tematyczny. Turystyczny potencjał dziedzictwa nauki i techniki Pytanie 96: W jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie? Abstrakt   PDF
Paweł Plichta, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Armin Mikos von Rohrscheidt, Agnieszka Kowalik
 
Vol 4, No 121 (2021): Varia Pytanie 97: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą? Abstrakt   PDF
Michał Dulak, Paweł Plichta, Kamila Ziółkowska-Weiss, Krzysztof Kasprzak, Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 1, No 122 (2022): Numer tematyczny: Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej Pytanie 98: Jak region/regiony mogą kształtować turystykę kulturową? Abstrakt   PDF
Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Marcin Gorączko, Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 2, No 123 (2022): numer zbiorczy czerwiec 2022 Pytanie 99: Jak dbać o autentyczność dziedzictwa w obiektach odbudowanych po zniszczeniach? Abstrakt   PDF
Paweł Plichta, Armin Mikos von Rohrscheidt, Sergii Iaromenko, Tomasz Róg, Anna Duda, Wojciech Mazur, Marcin Gorączko, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
 
451 - 475 z 1060 elementów << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>