Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5 (2020): Nr 5 / 2020 Turystyka kulturowa w miastach Rewitalizacja jako czynnik zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast uzdrowiskowych Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 2 (2020): Nr 2 / marzec - kwiecień 2020 Rola CSR w kontakcie międzykulturowym podczas podróży motywacyjnej Abstrakt   PDF
Agnieszka Muszyńska, Anna Ostrowska - Tryzno
 
Vol 3, No 128 (2023): Numer tematyczny: Zrównoważona turystyka dziedzictwa Rola i zadania przewodników turystycznych w promocji turystyki zrównoważonej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez turystykę kulturową w oparciu o doświadczenia przewodników – badania pilotażowe Abstrakt   PDF
Kinga Lisowska, Majka Łojko
 
Vol 5 (2018): (wrzesień-październik) Temat: 10 lat badań nad Turystyką Kulturową w Polsce. Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018 Abstrakt   XML   PDF
Krzysztof Kasprzak
 
Vol 10 (2013): październik Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kreowaniu ofert na rynku turystycznym Abstrakt   PDF
Łukasz Gaweł
 
Vol 2, No 123 (2022): numer zbiorczy czerwiec 2022 Rola i znaczenie potraw regionalnych w zwyczajowym żywieniu mieszkańców województwa mazowieckiego jako element turystyki Abstrakt
Anna Magdalena Fabisiak
 
Vol 1 (2013): styczeń Rola instytucji oświatowych w kreowaniu potrzeby odkrywania świata Abstrakt   PDF
Karolina Fidyk
 
Vol 2, No 127 (2023): Varia 1. 2023 Rola krajoznawstwa w ochronie dóbr kultury – tradycje i wyzwania współczesności Abstrakt   PDF
Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski
 
Vol 7 (2012): Lipiec Rola młynów i wiatraków drewnianych w rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego na Litwie Abstrakt   PDF
Deimantė Stankevičiūtė, Brigita Žuromskaitė
 
Vol 1 (2017): (styczeń-luty). Temat: Problemy zarządzania w turystyce kulturowej Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki Abstrakt   PDF
Teresa Skalska, Michał Koskowski
 
Vol 4, No 121 (2021): Varia Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Iza Opas-Zajdlewicz
 
Vol 8 (2014): Sierpień Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich Abstrakt   PDF
Agata Stefanowska
 
Vol 3 (2019): Kłopotliwe dziedzictwo w turystyce kulturowej Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach Abstrakt   PDF
Zygmunt Kruczek
 
Vol 7 (2011): Lipiec Rola turystyki kulturowej w życiu społeczno-gospodarczym polskich gmin, powiatów czy województw. Czy jest właściwie eksponowana, czy też nie? Abstrakt   PDF
Jacek Borzyszkowski
 
Vol 11 (2014): Listopad Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii Abstrakt   PDF
Monika Paluch
 
Vol 4 (2012): Kwiecień Rola źródeł i opracowań historii sztuki w programowaniu turystyki kulturowej w Polsce Abstrakt   PDF
Małgorzata Rekosz-Piekarska
 
Vol 11 (2012): Listopad Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie Abstrakt   PDF
Magdalena Banaszkiewicz
 
Vol 6 (2014): Czerwiec Różnorodność dziedzictwa kulturowego w programach turystycznych wielkich metropolii – na przykładzie Londynu Abstrakt   PDF
Renata Jóźwik
 
Vol 5 (2017): (wrzesień-październik). Temat: turyści kulturowi Rozwój i rezultaty badań nad turystyką kulturową w Polsce od roku 2008 Abstrakt   PDF
Karolina Buczkowska-Gołąbek
 
Vol 10 (2013): październik Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa) Abstrakt   PDF
Łukasz Gaweł
 
Vol 12 (2009): Grudzień Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie Abstrakt   PDF
Brigita Žuromskaite
 
Vol 2, No 127 (2023): Varia 1. 2023 Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska) Abstrakt
Krzysztof Piotr Kołodziejczyk
 
Vol 2, No 127 (2023): Varia 1. 2023 Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska) Abstrakt   PDF
Krzysztof Piotr Kołodziejczyk
 
Vol 11 (2014): Listopad Rozwój turystyki kulturowej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie prowincji Alicante w Hiszpanii Abstrakt   PDF
Justyna Pacelt, Ludwik Mazurkiewicz
 
Vol 4 (2020): Nr 4 / 2020 Lipiec-Sierpień Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža Abstrakt   PDF
Krzysztof Piotr Kołodziejczyk
 
601 - 625 z 1117 elementów << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>