Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach

Justyna Zakrzewska

Abstrakt


Artykuł nakreśla pojęcie wiejskiej turystyki kulturowej, która coraz częściej staje się celem wyjazdów turystycznych. Przykładem takich podróży jest Wielkopolski Park Etnograficzny (WPE) w Dziekanowicach, który przedstawia obraz dawnej wsi wielkopolskiej. Tekst ma na celu przybliżyć historię rozwoju muzealnictwa skansenowskiego w krajach europejskich z uwzględnieniem polskiej myśli skansenologicznej. W końcowej części artykułu zaprezentowano badania ankietowe dotyczące oceny atrakcyjności turystycznej WPE jako propozycji spędzenia czasu wolnego.

Słowa kluczowe


wiejska turystyka kulturowa; skansen; muzeum na wolnym powietrzu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, Poznań

Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. XI lat istnienia, 2009, red. A. M. Wyrwa, Lednica

Czajkowski J., Muzea na wolnym powietrzu w Europie, 1984, Rzeszów-Sanok

Fryza M., 1991, Dokumentacja i ekspozycja rzemiosł ludowych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, [w:] Studia Lednickie II, Poznań - Lednica

Fryza M., 1998, Nowe wystawy w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, [w:] Studia Lednickie V, Poznań -Lednica

Garowecki W., 2007, Turystyka, Warszawa

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Warszawa

Katalog Wystawy Jubileuszowej z okazji 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2009

Konwencja UNESCO z 16.10.1972, Dziennik Ustaw z 1976 r. Nr 32, poz. 190 załącznik

Kruczek Z., 2007, Polska Geografia atrakcji turystycznych, Kraków

Maluśkiewicz P., 1995, Między legendą a historią, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno

Muzea skansenowskie w Polsce, 1972, red. S. Błaszczyk, Poznań

Orłowski D., Woźniczko M., 2007, Pokazy wyrobu tradycyjnych produktów żywnościowych w ofercie turystycznej muzeów skansenowskich, „Biuletyn Stowarzyszenia muzeów na wolnym powietrzu w Polsce”, Nowogród, Nr 10

Palich P., 2003, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki w regionie, [w:] Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, nr 2

Pelczyk A., 2002, Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną, Poznań

Sztuka i podróżowanie, 2009, red. P. Krasny, D.Ziarkowski, Kraków

Szwichtenberg A., 1998, Planowanie turystyki wiejskiej w Polsce i na świecie, z.1, Turyzm

Symbioza zespołu muzealnego z parkiem krajobrazowym na przykładzie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 1998, [w:] „Ochrona zabytków”, nr 1 (200)

Turystyka religijno-pielgrzymkowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 2005

Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami, z dn. 23.07.2003

Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, 2005, red. B. Sawicki, J. Bergier, Biała Podlaska

Żygulski Z., 1982, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa

www.skansenkurpiowski.republika.pl

www.lednicamuzeum.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Justyna Zakrzewska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642