Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy biblioteki naukowe do dodania naszego czasopisma do swoich baz danych czasopism elektronicznych. Warto zauważyć, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest wygodny dla wykorzystania przez pracowników naukowych korzystających z biblioteki (patrz Open Journal Systems).