Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego

Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy trendów w procesie tworzenia usług i produktów szlaku turystycznego. Autorzy zrekonstruowali i skomentowali przebieg warsztatu, który zorganizowano na użytek rozwoju Szlaku Kopernikowskiego. W warsztatach uczestniczyli organizatorzy i animatorzy turystyki z terenu Warmii, Mazur i Powiśla, zaangażowani w rozwój oferty turystycznej regionu. Szczegółowym celem prac było stworzenie pomysłów łączących kryptowalutę copernicoin z produktami i usługami tworzącymi szlak turystyczny. W kreowanych rozwiązaniach wykorzystano pięć trendów: sieciowanie, pokoleniowość, storytelling, gamifikacji oraz zero waste. Ich wybór wynikał z rozpoznanych potrzeb, potencjału szlaku, istniejących rozwiązań oraz istotnych wyzwań przyszłości. W zakończeniu artykułu sformułowano rekomendacje i wnioski, które wskazują na zakres możliwych działań mogących w przyszłości znacząco zwiększyć atrakcyjność szlaku we wszystkich istotnych jego aspektach.


Słowa kluczowe


trendy; analiza trendów; turystyka; projektowanie usług

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown T., 2016, Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, przeł. M. Höffner, red. wyd. polskiego M. Grech, M. Wszołek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo Libron–Filip Lohner, Wrocław–Kraków

Bulencea P., Egger R., 2015, Gamification in Tourism. Designing Memorable Experiences, Books on Demand, Norderstedt

Kelley T., Kelley D., 2019, Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking, przeł. A. Doroba, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa

Kjer A. L., 2014, The Trend Management Toolkit. A Practical Guide to the Future, Palgrave Macmillan

Michalska-Dominiak B., Grocholiński P., 2019, Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie, Helion, Gliwice

Naisbitt J., 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, przeł. P. Kwiatkowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań

Singh S., 2012, New Megatrends. Implications for our Future Lives, Palgrave and Macmillan

Vejlgaard H., 2012, Anatomia megatrendu. Co łączy jeansy z łyżworolkami i iPodem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Wallman J., 2017, Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej?, przeł. K. Dudzik, Insignis, Kraków

Ying T., Norman W. C., Zhou Y., 2016, Online Networking in the Tourism Industry: A Webometrics and Hyperlink Network Analysis, „Journal of Travel Research”, Vol. 55, No. 1, s. 16-33. doi: 10.1177/0047287514532371

Zieliński G., Studzińska M., 2015, Application of design-thinking models to improve the quality of tourism services, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, t. 13, nr 2, s. 133-145

CoperniCoin, 2020, [online:] https://copernicoin.pl/, [1.01.2020]

Digital Tourism Think Tank, 2019, Gaming and Gamification in Tourism, [online:] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwihk8XLy6PmAhUJJVAKHUYgDxgQFjAFegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fthinkdigital.travel%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2FGamification-in-Tourism-Best-Practice.pdf&usg=AOvVaw21DPw6lhUWulvq4tJ_GvkR, [2.01.2020]

Dredge D., 2019, Design thinking can empower tourism. Here’s why design can help us unlock responsible tourism, The Tourism CoLab, 27.07, [online:] https://medium.com/the-tourism-colab/design-thinking-for-tourism-and-the-visitor-economy-3db0d37b5db5, [12.01.2019]

Göta Kanal, 2020, [online:] https://www.gotakanal.se/en/, [1.01.2020]

Niemapa, 2020, [online:] https://niemapa.pl/, [1.01.2020]

Raport, 2018, Raport. Turystyka Warmii i Mazur, Analiza i Kreowanie Trendów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, [online:] http://uwm.edu.pl/trendy/gfx/AIKT_TURYSTYKA_ WiM_RAPORT.pdf, [1.01.2020]

Strategia 2025, Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Roku 2025, [online:] https://bip.warmia.mazury.pl/409/strategia-rozwoju-turystyki-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html, [1.01.2020]

Sustainable Tourism 2030, [online:] https://www.sustainabletourism2030.com/, [1.01.2020]

Travel & Tourism, 2019, Travel & Tourism. Economic Impact 2019 World, [online:] https://www.wttc. org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf, [15.02.2020]

Vasa Museet, 2020, [online:] https://www.vasamuseet.se/en, [1.01.2020]

Wallander Folder, 2020, In the Footsteps of Wallander, [online:] http://www.skallerupvej. dk/dokumenter/PDF/rejseklub/ystad/Wallanderfolder09_Eng.pdf, [1.01.2020]

Wallander’s Ystad, 2020, Visit Sweden, [online:] https://visitsweden.com/wallanders-ystad/, [1.01.2020]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 piotr wasyluk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642