Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej

Ewa Malchrowicz

Abstrakt


Celem opracowania pierwszego w Polsce raportu na temat touroperatorów wyspecjalizowanych i aktywnych w dziedzinie turystyki kulturowej było zebranie informacji o realnym stanie oferty tego segmentu turystyki w kraju. Ma on w założeniu być wstępnym źródłem informacji dla wykładających i studiujących turystykę kulturową, wskazującym im, do kogo mogą kierować pytania o wyprawy kulturowe, ich destynacje, profile turystów czy zgłaszane przez nich potrzeby. Raport może być także bazą informacyjną dla organizatorów turystyki, którzy dowiedzą się z niego, kto może być wykonawcą bardziej wymagających zleceń w tym zakresie grup i osób zainteresowanych tą formą podróżowania. Z lektury raportu odbiorca może dowiedzieć się, gdzie mogą być zamawiane podróże kulturowe do różnych destynacji oraz kto, gdzie i na jakim poziomie oferuje usługi w ramach poszczególnych ich form – dlatego może on być wykorzystany także przez indywidualnych turystów jako potencjalna baza danych o usługodawcach. Opracowanie może się również okazać przydatną wskazówką dla osób zajmujących się strategią działania polskich biur podróży, gdyż wskazuje na potencjalnie atrakcyjne a wciąż niezagospodarowane nisze turystyczne.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A. 2011, Militarna turystyka kulturowa. Wyd. PWE, Warszawa, (rozdział czwarty)

Kazimierczak M. (red.), Współczesne podróże kulturowe, Wyd. AWF Poznań, 2010

Kruczek Z. 2011, Egzotyczna turystyka kulturowa, „Turystyka kulturowa” Nr 1-3, s. 33-49

Mikos v. Rohrscheidt A. 2011, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. 2, Poznań, (rozdział drugi)

Odpowiedzi ankietowanych touroperatorów, udzielone w dniach 4-24 sierpnia 2011.

www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=artykuly&start=artykul&m=0,58&ID=281 (data dostępu: 14-17 sierpnia 2011)

www.biznes-firma.pl/Biuro_podrozy_z_wycieczkami_tematycznymi,16754.html (data dostępu: 14-17 sierpnia 2011)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Malchrowicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642