Rola produktów turystyki kulturowej w kształtowaniu postrzegania Ystad i regionu Skanii (południowa Szwecja) przez turystów z Pomorza Zachodniego

Iza Opas-Zajdlewicz

Abstrakt


Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest rola produktów turystyki kulturowej w postrzeganiu regionu Skanii oraz Ystad przez turystów z Pomorza Zachodniego.  Omawiany obszar, ze względu na swój potencjał oraz transgraniczny charakter jest miejscem,
w którym  produkty turystyki kulturowej  przy odpowiedniej promocji, z pewnością  mają szansę nie tylko przyczynić się do  pełnego wykorzystania  potencjału turystycznego regionu, ale  mogą również wpłynąć na jego postrzeganie jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystów kulturowych. 


Słowa kluczowe


produkt turystyki kulturowej; turystyka kulturowa; turystyka filmowa; turystyka literacka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artyshuk. O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, Turystyka Bałtyku Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (14), https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.04, s. 71

Beeton S., 2006, Tourism Analysis, Volume 11, Number 3, 2006, pp. 181-188(8)

Balbierz J., 2015, Biblioteka Morza Bałtyckiego, „Herito” 20, s. 166-173

Bergman, I., 1991, Laterna magica, Tłum. Z. Łanowski, Czytelnik, Warszawa

Borzyszkowski J., 2011, Turystyka kulturowa w dokumentach planistycznych wybranych krajów europejskich, „Turystyka Kulturowa” nr 2/2011, s. 4

Buczkowska K, Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki Kulturowej, wyd. AWF Poznań. Poznań

Buczkowska K., 2008., Szlaki kulturowe Europy, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 68

Burszta W., 2005, Bronię Kryminału, Niezbędnik Inteligenta, „Polityka”, Wydanie 4 (90102)

Czubaj M., 2010, Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Wydawnictwo Oficynka, Gdańsk

Christowa C., 2007., Czynniki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw żeglugowych na przykładzie Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, Zeszyty Naukowe/Akademia Morska w Szczecinie, infona.pl

Cultural Heritage Tourism Strategy 2005-2007, 2005, National Heritage Board of Sweden, Stockholm

Cultural Tourism., 2012, Making It Work For You. A New Strategy for Cultural Tourism in Ireland, Fáilte Ireland, Dublin

Chylińska D., 2016, Krajobrazy kulturowe wybranych wysp Bałtyku w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Wyd. Uniwersytet Wrocławski

Duda T., 2018, Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie), „Turystyka Kulturowa”, Nr 4/2018

Głąbiński Z., 2016, Wykorzystanie metod badań jakościowych w analizie aktywności turystycznej seniorów na przykładzie obserwacji uczestniczącej, [w]: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, (red.), Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 16, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, s. 47–64

Gołembski G., 2004, Rola jakości w formułowaniu strategii produktu turystycznego, Zeszyty Naukowe/ Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004/nr 53/95-108

Holloway J. Ch.; Robinson, Ch., 1997, Marketing w turystyce, PEW,Warszawa

Jabłonowska I., Kotowska I., 2010, Konkurencyjność połączenia promowego Świnoujście – Ystad w aspekcie utworzenia autostrady morskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, s. 157-163

Jakubowski M., Loos M., 2001, Skania. Przewodnik Turystyczny, Wydawnictwo Tramp, s. 22

Johansson E., Ohlsson J., Olsson E., 2008, Filmturism ur ett hållbarhetsperspektiv –Wallanders betydelse for Ystad

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo

Karlsson E., Lindström A., 2014, Film- och litteraturturism – ett kvalitativ – för Wallander Linneunuversitetet, Kalmar Vaxjö

Kaspar, C., Kunz, B.R., 1982, Unternehmungsführung im Fremdenverkehr. Stuttgart, Bern, za: Fijałkowski D., (2003) Pomorska Akademia Pedagogiczna. Słupsk: Słupskie Prace Geograficzne

Konieczna E., 2012, Wędrówki w filmie i z filmem. O ekranowych spacerach Woody’ego Allena i włóczęgach Wima Wendersa, „Turystyka Kulturowa”, nr 11/2012

Korpysz A., 2019, Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów, „Turystyka Kulturowa”, nr 10/2019

Kowalczyk A., 2010, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 6

Kruczek Z., Walas B., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, „Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać”. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Stasiaka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły i Hotelarstwa, Łódź, str.335

Łuczak M., 2015, Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 867, s. 24

Łupak S., 2011., Najbardziej literackie miasta świata, „Gazeta Wyborcza” dod. „Kultura”, 5.12.2011

Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia

Marczak M., Borzyszkowski J., 2011, Lokalne markowe produkty turystyki kulturowej analiza funkcjonowania na przykładzie „Krainy w Kratę” oraz „Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku”, „Turystyka Kulturowa”, nr 2/2011, s. 4-5

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 4/2009, s. 428

Mrozek Sadowska E., 2018, Fårö, wyspa Bergmana, Studia Scandinavica 2(22)/2018

Nizioł A., 2014, Turystyka filmowa szansą rozwoju nowych produktów turystycznych na Podkarpaciu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Oppenheim A. V., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań

Pacuk M., 1997, Perspektywy polskiej żeglugi promowej w transbałtyckim systemie komunikacyjnym, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Gdański

Panasiuk, A., 2005, Marketing Usług Turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Panasiuk, A., 2013, Współczesne Zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytet Jagiellońskiego, Kraków

Pudełko A., 2015, Zbrodnia w mieście – turystyka literacka śladami powieści kryminalnych, „Turystyka Kulturowa” nr 10/2015

Sahaj T., 2017, Powieści kryminalne i sensacyjne wybranych filozofów i socjologów jako społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki, „Turystyka Kulturowa” nr 5/2017

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań, s. 223-265

Stefanik M., Kamel M., 2011, Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce) 8/2011 (sierpień 2011)

Stempień J.R., Rostocki W.A., 2012, Wykłady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii –

możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych, „Przegląd socjologiczny”, nr 62/2013, Wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Szalewska K., 2014, Murder Walk, Mapy małomiasteczkowych zbrodni, „Czasopismo Humanistyczne” nr 1/2014

Urbanyi-Popiołek I., 2017, Polscy armatorzy na rynku usług żeglugi promowej na Bałtyku,

„Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego”, (14), 65-76. https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.04

Waade A.M., 2011, Crime scenes: Conceptualizing Ystad as location in the Swedish and the British Wallander TV crime series, Faculty of Arts, Aarhus University

Warcholik W., 2019, Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci?, „Turystyka Kulturowa” Nr 6/2019, s. 34

Wiśniewski E., Turystyczna funkcja Polskiej Żeglugi Promowej na morzu, Folia Pomeranae Universitatis Technologieas Stetinensis, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2016, 324(82)1, 149–160

Pozostałe źródła:

https://www.nationalgeographic.com/travel/top-10/literary-cities/ [11.02.2021]

https://wiadomosci.onet.pl/najlepiej-sprzedajaca-sie-ksiazka-w-unii-europejskiej/kjje7

02.2021]

https://www.bergmancenter.se/bergmanveckan/ [22.02.2021]

www.stieglarsson.pl/seria-millenium-stieg-larsson, [20.02.2021]

http://dziennikturystyczny.pl/2014/07/sztokholm-tropem-kryminalu-powroci-fenomen-millenium-tours/, [25.02.2021]

www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1523991,1,sukces-turystyki-kryminalnej-w-szwecji.read, [20.02.2021]

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/en/se/demografia/popolazione/ystad/20299297/4, dostęp: [10.05.2021]

www.slottsrundan.se [25.03.3021]

http://bjarsjolagardsslott.se/om-slottet /[25.03.2021]

https://turystyka.rp.pl/trendy/18908-szwedzka-turystyka-z-ekologicznym-znakiem-jakosci, [25.02.2021]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Iza Opas-Zajdlewicz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642