Seksturystyka – między turystyką kulturową a patologiczną

Joanna Poczta, Izabela Szebiotko

Abstrakt


Celem artykułu jest rozstrzygnięcie, czy turystyka seksualna może być klasyfikowana jako zagadnienie z obszaru turystyki kulturowej. Fakt, iż posiada cechy wspólne z turystyką patologiczną jest oczywisty i bezdyskusyjny. Dyskusyjne natomiast jest samo zdefiniowanie tego zjawiska. Świadczy o tym niejednokrotnie odmienne zdanie prezentowane przez badaczy polskich i zagranicznych. Do realizacji postawionego celu posłużyły: analiza literatury przedmiotu, analiza materiałów internetowych, reportaży oraz filmów dokumentalnych, a także metoda sondażu diagnostycznego. Pierwsza, literaturowa część analizy nie pozwoliła na jednoznaczne przypisanie turystyki seksualnej ani do obszaru turystyki patologicznej, ani kulturowej. Respondenci także nie wykazali się taką znajomością zjawiska, która wskazałaby na ich szersze lub kulturowe spojrzenie. Zaowocowało to stworzeniem propozycji nowego podziału turystyki seksualnej oraz prezentacją odmiennego podejścia do definicji turystyki seksualnej.

Słowa kluczowe


turystyka seksualna; seksturystyka; turystyka patologiczna; turystyka erotyczna; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J., 2011, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystka Kulturowa”, nr 1

Borzyszkowski J., 2012, Zjawisko seksturystyki wśród kobiet, „Turystyka Kulturowa”, nr 2

Buczkowska K., 2011, Cultural tourism – heritage, arts and creativity, AWF, Poznań

Buczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, „Turystka Kulturowa”, nr 12

Clancy M., 2002, The Globalization of Sex Tourism and Cuba: A Commodity Chains Approach, Studies in Comparative International Development, vol. 36, no. 4

Duczyńska M., 2013, Seksturystyka jako część produktu turystycznego, wpływającego na rozwój turystyki w regionie na przykładzie Kenii, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, ss. 33-45

Godlewski G., Wereszczuk M., 2010, Turystyka erotyczna – funkcja czy dysfunkcja współczesnego sektora podróży, „Polish Journal of Sport and Tourism”, nr 17, s. 11

Horner S., Swarbrooke J., 2004, International Cases in Tourism Management, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford

Jarnecki M., 2012, Rys historyczny, motywacje, destynacje oraz konsekwencje wyjazdów seksturystycznych na wybranych przykładach (Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka), [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, AWF, Poznań, ss. 240-255

Kibicho W., 2009, Sex Tourism in Africa: Kenya’s Booming Industry, Ashgate Publishing

Mika M., 2008, Formy turystyki wypoczynkowej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 256

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 11

Montgomery H., 2008, Buying Innocence: Child-Sex Tourists in Thailand, Third World Quarterly, vol. 29, no. 5, Routledge

Opperman M., 1999, Sex Tourism, Annals of Tourism Research, vol. 26, no. 2, Elsevier Science Ltd., ss. 251-266

Phillips J., 2008, Female Sex Tourism in Barbados: A Postcolonial Perspective, „Brown Journal of World Affairs”, vol. XIV, issue 2

Pruitt D., LaFont S., 1995, For Love and Money: Romance Tourism in Jamaica, „Annals of Tourism Research”, nr 22

Przecławski K., 1997, Etyczne podstawy turystyki, Wyd. Albis, Kraków

Siemiątkowski B., Seksturysta rusza na łowy, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/seksturysta-rusza-na-lowy (dostęp z dn.:25.06.2013)

Tepanon Y., 2006, Exploring the Minds of Sex Tourists: The Psychological Motivation of Liminal People, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University

Travel Industry Dictionary, 2010, http://www.travel-industry-dictionary.com/sex-tourism.html

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wróblewski J.,Iluzja szczęścia, http://www.polityka.pl/kultura/film/1530015,1,recenzja-filmu-raj-milosc-rez-ulrich-seidl.read (dostęp z dn.: 25.05.2013)

WTO Statement on the Prevention on the Organized Child Sex Tourism, Światowa Organizacja Turystyki, Egipt 1995

http://www.independent.co.uk/news/world/sex-tourists-prey-on-sri-lankas-children-beach-resorts-are-huntinggrounds-for-european-child-abusers-and-pornographic-video-makers-tim-mcgirk-reports-from-colombo-1407820.html (dostęp z dn.: 25.06.2013)

http://www.polityka.pl/kultura/rozmowy/1528833,1,seksturystyka---pieklo-w-raju.read?backTo=http://www.polityka.pl/kultura/film/1530015,1,recenzja-filmu-raj-milosc-rez-ulrich-seidl.read (dostęp z dn.: 25.06.2013)

http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/seksturysta-rusza-na-lowy (dostęp z dn.: 25.06.2013)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Poczta, Izabela Szebiotko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642