Kompetencje formalno-prawne pilota wycieczek

Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski

Abstrakt


Pilot wycieczek jest profesją złożoną i wymagającą permanentnego szkolenia. Po okresach uproszczonych podejść badawczych spotykamy się obecnie ze stosowaniem metodyk wiodących ośrodków naukowych. Celem przedstawionej pracy jest ocena ważności kompetencji formalno-prawnych pilota wycieczek w opinii touroperatorów, pilotów z doświadczeniem zawodowym i uczestników wycieczek. Do realizacji celu przeprowadzono badania ankietowe oparte o autorski kwestionariusz ankiety przeprowadzony na próbie 431 osób: pilotów wycieczek, organizatorów turystyki i uczestników wyjazdów turystycznych. Badania wykazały, iż kompetencje formalno-prawne pilota są najbardziej istotne w opinii organizatorów. Nieco mniejszą wartość przywiązują do nich piloci wycieczek i uczestnicy wyjazdów turystycznych. Potwierdziło się zatem założenie, iż pracownicy branży najwyżej oceniają kompetencje formalno-prawne pilota. Wyniki badań mogą być stosowane do opisów stanowiska pracy pilota oraz szkoleniach zawodowych.

Słowa kluczowe


kompetencje formalno-prawne; pilot wycieczek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annual survey of competency frameworks, Competency, 1996, t. IV, nr 1, s. 8-9

Chung – Herra B.G., Enz C. A., Lankau M.J., 2003, Grooming Future Hospitality Leaders: A Competencies Model. Acquiring hotel-industry expertise pales in a future-oriented competencies model in favor of managers’ ethical behavior and strategic-management acumen, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Human Resources, 1-25

Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa

Hanqin Q., Zhang H. Q., Chow I., 2004, Application of importance-performance model in tour guides’ performance:evidence from mainland Chinese outbound visitors in Hong Kong, Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Tourism Management 25, s. 81-91

Hu Meng – L., 05.05.2010, Discovering culinary competency: An innovative approach, Jurnal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 9, No. 1, s. 65-72

Kozłowska D., 2005, Kształtowanie i badanie kompetencji pilotów wycieczek turystycznych w obliczu konkurencyjnych rynków UE, [w:] Grynia A. (red.) Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Materiały Międzynarodowej Konferencji naukowej Polska mniejszość na Litwie: pierwsze doświadczenia w Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2005, Spausdino UAB „Petro ofsetas”, Wilno, Tom 4, s. 66-75

Kozłowska D., 2006, Opis stanowiska pracy, Podlaska kultura fizyczna. Wychowanie fizyczne-Sport-Turystyka i Rekreacja, Supraśl, Kwartalnik naukowy Nr 3 (10), s. 22-26, 2006

Kozłowska D., Ryszkowski W., 2011, 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa

Lan J. P., 2000, The evaluation on the international tour leader training program in Taiwan, R.O.C. Approved for Completion of 4 Semester Credits TRHRD-735 Field Problem in Training and Development The Graduate College, University of Wisconsin-Stout December, 2000 Thesis Advisor Dr. Joseph A. Benkowski, 66-69

McCleland D. C., 1973, Testing for Competence Rather Than For Intelligence, American Psychologist No. 28, s. 24-26

Munar A.M., Montaño J. J., 2009, Academic Paper. Generic competences and tourism graduates, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 8, No 1, DOI:10.3794/johlste.81.206, s. 70-84

Ryszkowska E., Ryszkowski W., 1995, Kompetencje formalno-prawne nauczyciela wf, [w:] Przeglądowa konferencja AWF 95, AWF, Warszawa

Ryszkowski W., Ryszkowska E., Kozłowska D., 2005, W poszukiwaniu metodyk badań nad kompetencjami pilotów, [w:] Kruczek Z. (red.) Pilotaż i przewodnictwo. Nowe wyzwania, II Forum pilotażu i przewodnictwa, Proksenia, Kraków

Whiddet S., Hollyforde S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Zieleniewski J., 1968, Organizacja i zarządzanie, Wyd. III., PWN, Warszawa

Zieleniewski J., 1968, Organizacja zasobów ludzkich, Wyd., III. PWN, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.164

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642