Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego - zarys problematyki

Dagmara Chylińska

Abstrakt


Pola bitwy stanowią w większości przypadków niewykorzystany potencjał turystyczny. Dzieje się tak m.in. ze względu na brak dobrze zachowanych na polu bitwy artefaktów, upamiętnień czy też równie dotkliwą nieumiejętność czytania historycznego krajobrazu bitewnego prezentowaną przez przeciętnego, nawet kulturalnie motywowanego turystę. Z wymienionych względów wydaje się zatem, iż nieliczne pola bitewne mają szansę zostać przystosowanymi dla celów turystycznych i stać się atrakcją turystyczną nie tylko niszowej formy turystyki. Artykuł analizuje ogólnie pola bitewne pod względem posiadanego przez nie potencjału turystycznego w ujęciu materialnym i symbolicznym a także ukazuje je jako szczególnie „wrażliwe” dziedzictwo, którego turystyczne przystosowanie wymaga zmierzenia się z problemami nie tylko technicznymi. Szansę dla wykorzystania większej części pól bitewnych, także tych o znaczeniu lokalnym lub regionalnym, autorka artykułu upatruje w aktywnej edukacji regionalnej i eventach odtwórstwa historycznego.

Słowa kluczowe


pola bitwy; turystyka militarna; przystosowanie turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basarin J., 2011, Battlefield tourism - Anzac Day Commemorations at Gallipoli. An Empirical Analysis, Deakin University, dostępne na: http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30041721/basarin-battlefieldtourism-2011A.pdf

Chronis A., 2012, Between place and story: Gettysburg as tourist imaginary, „Annals of Tourism Research” Vol. 39, No 4, ss. 1797−1816

Chylińska D., Kosmala G., 2011, „Krajobraz po bitwie”. Niewykorzystany potencjał turystyczny pól bitew na przykładzie wojen śląskich” [w:] Widawski K. (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, T. 2, IGiRR, Wrocław

Clausewitz von C., 2013, O wojnie. Podręcznik stratega, Helion, Gliwice

Grant R. G., 2007, Bitwy. Historia wojen i konfliktów zbrojnych, PWN, Warszawa

Hammel E., 2009, Iwo Jima, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Warszawa

Jędrysiak A., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Olejnik K. (red.), 2006, Wojna jako przedmiot badań historycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Olivier M., 2010, Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy. Szkic, „Herito” No 1, ss. 44-54

Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa” 2013/4, ss. 5-20

Rochala P., Czego oczekuje rekonstruktor bitew od badań archeologicznych?, „Z Otchłani Wieków” 2007/62, ss. 7-15

Scotish Historic Environment Policy, 2011, Historic Scotland

Sutherland T., Holst M., Battlefield Archeology - A Guide to the Archeology of Conflict, British Archeological Job Resource, 2005, dostępne na: www.bajr.org/documents/bajrbattleguide.pdf

The Inventory of historic battlefields of Scotland, 2011, Historic Scotland

Tod Carey B., Allfree J. B., Cairns J., 2008, Wojny starożytnego świata. Techniki walki, Bellona, Warszawa

Wolski K., 2008, Polskie pola bitew w świetle archeologii. Średniowiecze i okres nowożytny, WAW Grzegorz Wawoczny, Racibórz

Wrzostek J., Pola bitew  ważny element dziedzictwa, „Ochrona zabytków“ 1-4/2010, ss. 173-182

Xiugui Z., 2006, Ancient “Red Cliff” battlefield: a historical-geographic study, 2006/2, ss. 214−235

Zawadzki P. 2007, Polegli pod Tormersdorf. Mogiły Bitewne z 1813 roku w świetle badań archeologicznych, [w:] Sałaciński S. (red.), Archeologia na polach bitewnych w Polsce, „Z Otchłani Wieków”, nr 1-4, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa, ss. 70-83

Zawadzki P., Archeologia pól bitewnych  próba syntezy, praca magisterska obroniona w 2010 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, maszynopis

http://data.historic-scotland.gov.uk/pls/htmldb/f?p=2500:10:0, data dostępu 24.07.2013

www.hscl.cr.nps.gov/insidenps/summary.asp, data dostępu 24.07.2013

www.wroclaw.pl/miasto_sfinansuje_wyjazdy_do_miejsc_pamieci,1.dhtml, data dostępu 17.07.2013


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dagmara Chylińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642