Turystyka genealogiczna – niedostrzegana nisza

Rafał T. Prinke

Abstrakt


Rosnąca stale od trzydziestu lat popularność poszukiwania informacji o swoich przodkach spowodowała pojawienie się nowego rodzaju turystyki, zauważonego przez literaturę naukową dopiero na początku obecnego stulecia. Turyści genealogiczni podejmują podróże z jednej strony do archiwów i bibliotek, a z drugiej – do miejsc związanych z ich antenatami. Szczególnie ten drugi kierunek należy uznać za zasadniczo odmienny od tradycyjnej turystyki, nie ogranicza się bowiem do miejsc atrakcyjnych. Ten typ turystów kieruje się zupełnie innymi motywacjami, bliższymi rytuałowi pielgrzymki, ale w przeciwieństwie do pątników zmierzają do miejsc mających bardzo zindywidualizowany symboliczny sens. Standardowe kierunki wspomagania rozwoju turystyki przez państwo i przemysł turystyczny nie mają w tym przypadku zastosowania i konieczne jest wypracowanie nowych metod marketingu.

Słowa kluczowe


turystyka; genealogia; przodkowie; archiwa; podróże

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basu, P., 2004, Route Metaphors of Roots-Tourism in the Scottish Diaspora [w:] S. Coleman, S., Eade, J. (red.), Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion, Routledge, London, s. 153-178

Birtwistle, M., 2005, Genealogical tourism: The Scottish market opportunities [w:] Novelli, M. (red.), Niche tourism. Contemporary issues, trends and cases, Elsevier, Oxford, s. 59-72

Boorstin, D. J. , 1961, The image. A guide to pseudo-events in America, reedycja Vintage Books 1992

Chee Beng Tan et al., 2001, Tourism, anthropology and China: In memory of Professor Wang Zhusheng, White Lotus Press, Banglamung, Thailand

Cohen, E., 2004, Contemporary tourism: Diversity and change (Tourism Social Science Series), Elsevier Science

Discovering Roots, 2001-2003, http://www.discovering-roots.pl

Dworzaczek, W., 1959, Genealogia, PWN, Warszawa

Fowler, S., 2003, Ancestral tourism, Insights, March: D31-D36

Goldsmith, R. A. (2004), The philatelic tourist. Combining work and play, American Philatelist, August 2004, 708-712

Graburn, N. , 1977, Tourism: The sacred journey [w:] Smith, V. L. (red.), Hosts and guests: Anthropology of tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, (wyd. 2: 1989), s. 17-32

Graburn, N. , 2001, Secular ritual: A general theory of tourism [w:] Smith, V. L., Brent, M. (red.),

Hosts and guest revisited: Tourism issues in the 21st century (Tourism Dynamics), Cognizant Communication Corporation, s. 42-52

Haley, A. (1976), Roots: The Saga of an American Family (wyd. polskie Korzenie, 1982)

Hom Cary, S., 2004, The tourist moment, Annals of Tourism Research, 31, s. 61-77

Howells, C., 2001, Cyndi's List: A Comprehensive List of 70,000 Genealogy Sites on the Internet, Baltimore: Genealogical Publishing Company

Jafari, J. (red.), 2000, Encyclopedia of tourism (Routledge World Reference), Routledge, London

Long, P., Palmer, N. J. (red.), 2007, Royal Tourism: Excursions around Monarchy (Tourism and Cultural Change), Channel View Publications

MacCannell, D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa (oryginalne wydanie 1976)

Mączak, A., 1978, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII w., Warszawa

Mączak, A., 1998, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Warszawa

Mączak, A., 2001, Peregrynacje, wojaże, turystyka, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa

McCain, G., Ray, N. M., 2003, Legacy tourism: the search for personal meaning in heritage travel, Tourism Management 24, s. 713-717

Nash, C., 2002, Genealogical identities, Environment and Planning D: Society and Space 20, s. 27–52

Nash, C., 2003a, ‘They’re family!’: cultural geographies of relatedness in popular genealogy [w:] Armed, S., Fortier, A.-M., Sheller, M. (red.), Uprootings/Regroundings: Questions of Home and Migration, Berg, Oxford-New York, s. 179-203

Nash, C., 2003b, Setting roots in motion: genealogy, geography and identity [w:] Trigger, D., Griffiths, G. (red.), Disputed Territories: Land, Culture and Identity in Settler Societies, Hong Kong University Press, Hong Kong, s. 29-52

Podemski, K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Prinke, R. T., 1992, Poradnik genealoga amatora, Wydawnictwo Polonia, Warszawa (wyd. 2: 2007, Zysk i S-ka, Poznań)

Prinke, R. T., 1996, Die Genealogisch-Heraldische Gesellschaft in Poznan/Polen [w:] Ratgeber '95. Familienforschung Mittel- und Osteuropa, Verlag Degner & Co., Neustadt an der Aisch, 1996, s. 112-115

Prinke, R. T., 2004, Między nostalgią a ironią. Niektóre wątki postmaccannellowskiej refleksji nad turystyką [w:] Kazimierczak, M. (red.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 41-48.

Prinke, R. T., 2006, Towarzystwa genealogiczne [w:] Kazimierz Dopierała (red.), Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń, t. 5 (S-Z), s. 134-135.

Prinke, R. T., 2007, Mysterium tremendum: rytuał turystyki i duchowość New Age [w:] Kazimierczak, M. (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 109-118

Prinke, R. T., 2008, Turystyka symboliczna. Zachowania rytualne w aksjologii podróżowania [w:] Kazimierczak, M. (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 59-71

Przecławski, K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków

Reid, R., 2009, Back before I was Polish…, Rodziny. The Journal of the Polish Genealogical Society of America, Spring 2009, s. 5-7

Robinson, M., Novelli, M., 2005, Niche tourism: An introduction [w:] Novelli, M. (red.), Niche tourism. Contemporary issues, trends and cases, Elsevier, Oxford, s. 1-14

Santos, C. A., Yan, G., 2009, Genealogical tourism. A phenomenological examination, Journal of Travel Research (tekst udostepnioni mi przez Autorkę przed publikacją)

Scottish Tourist Board (2001), Genealogy Tourism Strategy and Marketing Plan

Seaton, A. V., Lennon, J. J., 2004, Thanatourism in the early 21st century: Moral panics, ulterior motives and alterior desires [w:] Singh, T. V. (red.), New horizons in tourism: Strange experiences and stranger practices, CAB International

Tanaś, S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy: wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Timothy, D. J., Genealogical mobility: Tourism and the search for a personal past [w:] Tomothy, D. J., Guelke, J. K. (red.), 2008, Geography and genealogy. Locating personal pasts(Heritage, Culture and Identity), Ashgate, Aldershot, s. 115-136

Tomothy, D. J., Guelke, J. K. (red.), 2008, Geography and genealogy. Locating personal pasts(Heritage, Culture and Identity), Aldershot: Ashgate

Turner, V., Turner, E., 1978, Image and pilgrimage in Christian culture, Columbia University Press, New York

Uriely, N., 2005, The tourist experience. Conceptual development, Annal of Tourism Research,

, 199-216

Urry, J., 1990, The tourist gaze.Leisure and travel in contemporary societies, London: Sage (wyd.

rozszerzone: 2002; edycja polska: Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, PWN 2007).


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Rafał T. Prinke


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642