Corrida de toros jako atrakcja turystyczna

Jagoda Adamus, Monika Paluch

Abstrakt


Artykuł jest próbą oceny jednego z najbardziej kontrowersyjnych hiszpańskich zwyczajów – corridy de toros, jako atrakcji turystycznej. W pracy przedstawiono podstawowe informacje o korridach (ich historię, rodzaje, fazy, terminologię z nimi związaną) oraz scharakteryzowano najważniejszych z nich. Następnie dokonano przeglądu wybranych przewodników turystycznych po Hiszpanii, dostępnych na rynku polskim po 1974 r., pod kątem prezentowanych w nich informacji o korridach. Na koniec autorki przeanalizowały wykorzystanie informacji o korridach przy tworzeniu ofert turystycznych przez trzy największe biura podróży działające na rynku polskim w 2012 i 2013 roku.

Słowa kluczowe


corrida de toros; atrakcja turystyczna; turystyka wydarzeń kulturalnych; Hiszpania; kultura Hiszpanii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beltran P., 1996, Diccionario de Terminos Taurinos, Alderaban, Madrid

Betlejewska M. (red.), 2004, Hiszpania. Przewodnik ilustrowany, Berlitz, Warszawa

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań, ss.48-49

Buczkowska K., Majchrowicz E., 2010, Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów?, Turystyka Kulturowa nr 4/2010, ss. 17- 37

Coelho P., 1999, Piąta góra, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa

Davidson R., 1996, Turystyka, PAPT, Warszawa

Ellingham M., Fisher J., Kenyon G., Brown J., Dziewońska D. (tłumaczenie), 1995, Hiszpania: część zachodnia. Praktyczny przewodnik., Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Dunlop F., 2009, Hiszpania. Przewodnik, National Geographic, Warszawa

Estadística 2011. Estadística de Asuntos Taurinos 2007 - 2011. Síntesis de resultados., 2012, Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii, Madryt

Estadística 2012. Estadística de Asuntos Taurinos 2008 - 2012. Síntesis de resultados., 2013, Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii, Madryt

Gołembski G. (red), 2008, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s.42

Kruczek Z., 2005, Metody badań atrakcji turystycznych [w:] R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków i WZIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, s. 35

Kruczek Z. 2011. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków, s.9-10

Kruczek Z., 2012, Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, Turystyka Kulturowa 3/2012, s. 12

Kurek W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.27

Łęcki W., Maluśkiewicz P., 1980, Nowoczesny przewodnik i folder krajoznawczo-turystyczny, [w:] Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa. Potrzeby i perspektywy. Ogólnopolska konferencja Poznań 25-26.XI.1978, Warszawa

Malchrowicz E., 2009,Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa nr 9/2009, s. 4- 26

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Pałęcka J., Sobański O., 1974, Hiszpania. Mały przewodnik turystyczny, Krajowa Agencja Wydawnicza „Prasa-Książki-Ruch” i Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, Warszawa

Pałęcka J., Sobański O., 1979, Przewodnik po Hiszpanii, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Pałęcka J., Sobański O., 1982, Mały przewodnik po Hiszpanii, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Ratkowska P., (2010), O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze, Turystyka Kulturowa nr 6/2010

Rudnicki B. (przygotowanie polskiej edycji), 2005, Hiszpania. Podróże marzeń, Wydawca Mediaprofit Sp. z o.o., Warszawa

Sawala K., Krawczyk W., Bednarski J., 2005, Wielkie Fiesty Europy. Przewodnik etnoturystyczny po słynnych, tradycyjnych świętach w Europie, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań

Seweryn R., 2011, Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś, [w:] Woźniak M. G., Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, zeszyt 23, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 243-256

Sienkiewicz H., 1889, Walka byków, [w:] Ludorowski L., 2009, Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walka byków”, Polihymnia, Lublin, ss. 41-71

Stec K., Tłuczek E., 2008, Program promocji miasta jako element wykorzystania marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Jarosław, [w:] Przygodzki Z., Sokołowicz M. E., Nowoczesne Miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.165-174

Widawski K., 2009, Wpływ folklory i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii, Wydawnictwo A.P. Bierońscy s.c., Wrocław, ss.46-47

Instituto Nacional de Estadistica (Hiszpański Urząd Statystyczny), http://www.ine.es/ (data dostępu: 12.06.2013)

Sobieraj R., 2011b, Madryt świętuje – Fiestas de San Isidro, http://blog.holidaycheck.pl/europa/hiszpania/madryt-swietuje-fiestas-de-san-isidro/ (data dostępu: 08.06.2013)

Ranking biur podróży 2012. Zobacz, z kim warto wybrać się na wakacje, 21 czerwca 2012, informacje prasowe, http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/626882,ranking_biur_podrozy_2012_zobacz_z_kim_warto_wybrac_sie_na_wakacje.html# (data dostępu: 06.06.2013)

turystyka.interia.pl/swiat/news/swieto-wiosny-w-sewilii,1787577,3576 (data dostępu: 16.06.2013)

calendariotaurino.jimdo.com/calendario-taurino/ (data dostępu 05.07.2013)

wirtualny.doradcasmaku.pl (data dostępu: 11.07.2013)

www.fiestaspain.es/ (data dostępu 05.07.2013)

www.sjp.pl (data dostępu 15.05.2013)

www.unwto.org/ (data dostępu 15.05.2012)

www.elmundo.es (data dostępu: 16.06.2013)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jagoda Adamus, Monika Paluch


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642