Wpływ wielkich, międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystówkulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności i wagi problemów.

W kontekście możliwości czynienia obserwacji na żywo – przedkładam kwestię, której znaczenie w mojej opinii zwiększa się w ostatnich latach. Dzieje się tak głównie dlatego, że wraz ze wzrostem przeciętnego poziomu wykształcenia i “umasowieniem” tzw. powszechnej turystyki kulturowej (w tym miejskiej, eventowej) grupa uczestników (czy ”konsumentów”) niektórych form turystyki kulturowej oraz grupa uczestników (widzów) masowych imprez sportowych przynajmniej w części zaczyna się pokrywać. Jaki wpływ na rozwój turystyki kulturowej w danym obszarze recepcji (np. kraj, region, miasto) mogą mieć wielkie, międzynarodowe imprezy sportowe i czy – jeśli taki znaczący wpływ istnieje – jego skutki mogą być dla danej destynacji długofalowe? Mam na myśli oczywiście wpływ bezpośredni, to znaczy nie ten mierzony w inwestycjach infrastrukturalnych, a w turystach i ich doświadczeniach.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642