Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena

Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiono wstępne (stan na lipiec 2012 r.) informacje nt. wpływu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na sektor turystyczny w Polsce. Przedstawiono wybrane wskaźniki i dane (a ściślej mówiąc – szacunki) obejmujące następstwa powstałe w turystyce pod wpływem analizowanej imprezy. Dotyczyły one jedynie wybranych zagadnień, w tym wielkości ruchu turystycznego oraz opinii odwiedzających nt. samej imprezy oraz Polski w kontekście ponownego przyjazdu do naszego kraju. Jednocześnie, w oparciu o wybrane opinie, przedstawiono potencjalne szanse i zagrożenia dla turystyki w kolejnych latach, z uwzględnieniem potencjalnych możliwości wystąpienia tzw. efektu barcelońskiego.


Słowa kluczowe


turystyka; EURO 2012; destynacje; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


miliony turystów w Warszawie, http://turystyka.wp.pl/kat,3,title,4-miliony-turystow-w-warszawie,wid,11250575,artykul.html, [11.07.2012]

A Time to Make Friends. The 2006 FIFA World Cup and its Effect on the Image and Economy of Germany, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., Frankfurt am Main 2007

Borowski J. (red.), 2010, Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski przygotowany na zleceni spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 sp. z o.o., Warszawa

Borzyszkowski J. (red.), 2012, Ocena informacji turystycznej na terenie Gdańska (w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdańsk

Brunet F. (2002), The Economic Impact of the Barcelona Olympic Games, Barcelona: the legacy of the Games 1992-2002, (w:) M. de Moragas, M. Botella (red.), Barcelona: l’herència dels Jocs. 1992-2002, Centre d’Estudis Olímpics UAB, Planeta, Ajuntament de Barcelona, Centre d’Estudis Olímpics UAB, Barcelona

Co nam zostanie po Euro? Pora wykorzystać efekt „wow”, http://euro2012.gazeta.pl/eurowarszawa/1,115133,12100618,Co_nam_zostanie_po_Euro__Pora_ wykorzystac_efekt__wow_.html, [12.07.2012]

Co zostanie po Euro 2012? http://www.2012.org.pl/pl/euro-2012/co-zostanie-po-euro/dziedzictwo- euro.html, [02.07.2012]

Czy EURO 2012 napędzi turystykę? http://www.dw.de/dw/article/0,,16038457,00.html [03.07.2012]. Czy po EURO 2012 w Poznaniu przybędzie turystów? http://www.mmpoznan.pl/418112/2012/6/28/czy-po-euro--w-poznaniu-przybedzie- turystow?category=biznes [29. 06. 2012]

Daszkiewicz N., Wasilczuk J.E. (red.), 2010, EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać? Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Duran P., 2002, The impact of the Olimpic Games on tourism: Barcelona – the legacy of the Games 1992–2002, Centre d’Estudis Olimpics UAB, Barcelona

Economic Impacts of Olympic Games, Locate in Kent, Kent 2009

EURO 2012 gwarantem boomu turystycznego w Polsce (raport)? http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/euro-2012-gwarantem-boomu-turystycznego-w-polsce- raport, [15.07.2012]

Euro 2012: Hotelarze we Wrocławiu mocno się przeliczyli, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,12019012,Euro_2012__Hotelarze_we_Wroclawiu_mo cno_sie_przeliczyli.html [03.07.2012]

Euro 2012: nieco więcej niż pół miliona gości zza granicy, http://www.e- hotelarstwo.com/aktualnosci/turystyka_baza_noclegowa?more=912672027 [06.07.2012]

Gaworecki W. W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa

Gaworecki W.W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa

Kraków podsumowuje Euro i liczy na efekt barceloński, http://www.sport.pl/sport- krakow/1,115665,12050572,Krakow_podsumowuje_Euro_i_liczy_na_efekt_barcelonski.htm [11.07.2012]

Isler E., Ritter Ch., Eggmann S., 2006, How Can the Region Laufental / Schwarzbubenland Benefit From the UEFA EURO 2008TM? University of Applied Sciences Solothurn, Northwestern Switzerland

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne pod red. A. Kowalczyka, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Menezes M.G., 2010, Considerations on the Economic Impact of the 2010 FIFA World Cup on South Africa, Department of Economics and Economic History, Rhodes University

Milion nowych turystów nie tylko dzięki Euro 2012, http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/625620,milion_nowych_turystow_nie_tylko_d zieki_euro_2012.html [03.07.2012].

Mniej kibiców, niż zakładano, http://www.rp.pl/artykul/55270,900359-Mniej-kibicow--niz- zakladano.html, [08.07.2012]

Po Euro będą turyści i kongresy, http://www.ekonomia24.pl/artykul/706205,898234-Euro-2012- zwiekszy-naplyw-turystow-do-Polski.html [29. 06. 2012]

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Raport sektorowy. Turystyka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.

Ribeiro J.C., Viseu J., Delalande T., Rodrigues C., UEFA Euro 2004 Visitors Analysis, University of Minho, December 2004

Rose A.K., Spiegel M.M., Do Mega Sporting Events Promote International Trade?, The SAIS Review of International Affairs, Volume 31, Number 1, Winter-Spring 2011

Sukces Mazowsza podczas UEFA Euro 2012, http://mrot.pl/wszystkie-aktualnosci/186-sukces- mazowsza-podczas-uefa-euro-2012, [10.07.2012]

Toman T., Borzyszkowski J. 2012, Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji, „Turystyka Kulturowa” nr 3/2012, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań

Travassos D.F., 2008, The Impact Of Sport Tourism In Destination Loyalty: The Estoril Coast (Portugal) Promotion Of Recurrent Major Sporting Events, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa

Turyści na EURO 2012 zachwyceni… polską koleją, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/630720,Turysci-na-Euro-2012-zachwyceni-polska-koleja [29. 06. 2012]

UEFA EURO 2012 w Gdańsku – wstępne podsumowanie, Zespół Rzecznika Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego, Gdańsk 2012

UNWTO Tourism Highlights 2006 Edition, UNWTO, Madrid 2006

UNWTO Tourism Highlights 2007 Edition, UNWTO, Madrid 2007

UNWTO Tourism Highlights 2008 Edition, UNWTO, Madrid 2008

UNWTO Tourism Highlights 2009 Edition, UNWTO, Madrid 2009

UNWTO Tourism Highlights 2010 Edition, UNWTO, Madrid 2010

What price euphoria? The Economist, 3 July, 2004

Wpływ EURO 2012 na rozwój polskiej gospodarki. Informacja prasowa, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007

Zagraniczni kibice i turyści bardzo dobrze oceniają atmosferę i organizację EURO 2012 w Polsce, http://www.msz.gov.pl/Zagraniczni,kibice,i,turysci,bardzo,dobrze,oceniaja, 53653.html [29. 06. 2012]

Zagraniczni kibice zadowoleni z Warszawy, http://www.rp.pl/artykul/903482.html, [09.07.2012]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jacek Borzyszkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642