Turystyka penitencjarna

Izabela Lipińska

Abstrakt


Celem artykułu jest podjęcie próby określenia i wydzielenia nowego typu

turystyki kulturowej, jakim jest turystyka penitencjarna. Ponadto prowadzi on do

zdefiniowania jej zakresu oraz wskazania potencjalnych atrakcji turystycznych zarówno w

skali świata, jak i Polski. Od strony poznawczej, opracowanie zostało oparte na dwóch

amerykańskich obiektach, jakim jest więzienie w Yumie oraz Alcatraz. Jednakże z uwagi na

zakres, nie zawsze ten typ turystyki może być podstawą turystyki masowej. W skali kraju ma

na to wpływ niestety ograniczony dostęp do historycznych obiektów więziennych, które nadal

są wykorzystywane na cele penitencjarne i korekcyjne.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; zakład penitencjarny; kara pozbawienia wolności; Alcatraz; Yuma

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dukaczewski E. J., Martynek P., (1990), Z historii instytucji i koncepcji resocjalizacyjnych w

Europie i USA, Warszawa

Gołembski G., (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne.

Warszawa PWE

Górny J., (1996), Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju

penitencjarystyki, Warszawa

Kodeks karny

Marek A. ,(2004), Prawo karne, C. H. Beck. Warszawa

Mikos A., (2008), Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Gniezno

Mikos A. ,(2008),Turystyka Kulturowa – wokół definicji, nr 1, www.turystykakulturowa.org.

„Ptasznik z Alcatraz”, (2006), „Przystanek” Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny więźniów,

nr 8

Radzik T., (2007), Z dziejów więzienia w Lublinie, Lublin

Stańdo-Kawecka B. ,(2000), Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków Zakamycze


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Lipińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642